.

BIOGRAFIE

Michael Johannes Kluin

Toen ik als klein kind alleen maar aan het tekenen was, had ik niet kunnen vermoeden dat deze passie mij zoveel dynamiek en intensiteit zou afwerpen. In mijn jeugd in de jaren 80 waren het vooral de strips die mij inspireerde, later in de jaren 90 als puber en jonge kerel lag mijn focus op een commerciële carrière in de mode-wereld, later in de  sociale-media marketing hoek. Altijd als zelfstandige.

Via die weg is fotografie een heel actueel onderdeel van mijn leven geworden. Niet alleen fotografie, maar ook de daarbij behorende styling, bewerking, en online brengen via sociale media of website behoort tot de dagelijkse kost. Ik werk aan verschillende projecten. Deze website die je nu bezoekt is een goed voorbeeld van een door mij gebouwde website. 

Het schilderen is begonnen in 2014. Op een zonnige ochtend in mei, vroeg mijn vrouw (toen nog verloofde) aan mij waarom ik niet meer teken en schilder. Ze wist dat ik als kind hier erg gepassioneerd mee bezig was, en ze vroeg zich dit oprecht af. Dat was voor mij het startschot om te beginnen met deze vorm van uiten. Schilderen en tekenen. Ieder door mij gemaakt doek, is mijn ziel die hallo zegt. Dit kan een basis vormen voor vele gesprekken over kleur, structuur, perspectief, tijdgeest, balans, het zelf, de geest, het universum en vele andere thema’s. Daarnaast is het zo dat ik verschillende goede doelen steun. Door middel van verschillende exposities en vernissages, kan het zomaar zijn dat we elkaar eens in levende lijve tegenkomen. 

Uiteraard ben je van harte welkom in mijn vaste expositie ruimte in Domburg, graag op afspraak via mail of telefoon.

.

BIOGRAFIE

Michael Johannes Kluin

Als kleines Kind schon zeichnete ich viel. Ich hätte allerdings nicht vermutet, dass diese Leidenschaft mal so eine große Dynamik und Intensität in meinem Leben annimmt. 

In meiner Jugend in den 80ern waren es vor allem comics, die mich inspirierten. Später als junger Mann lag mein Fokus auf einer kommerziellen Karriere in der Modewelt und später im Social Media Marketing. Durch diesen Weg ist die Fotografie für mich sehr wichtig geworden. Doch nicht allein die Fotografie, sondern auch das dazu gehörende Styling, die Bearbeitung der Foto's und das online stellen der Inhalte.

Ich arbeite an mehreren Projekten. Die Webseite, die du hier siehst ist zum Beispiel eines dieser Projekte.

Das Malen der Bilder begann 2014. An einem sonnigen Tag im Mai fragte mich meine Frau (zu dieser Zeit noch Verlobte), weshalb ich nicht mehr zeichne oder male. Sie wusste, dass das eine meiner großen Leideschaft in Kindertagen war. Das war für mich der Startschuss wieder anzufangen. Jedes meiner gemalten Bilder ist meine Seele, die "Hallo" sagt. Dies kann eine Basis formen für Gespräche über Farben, Struktur, Perspektive, Zeitgeist, Balance, dem Selbst, dem Geist, dem Universum und vielen anderen Themen. Ich unterstütze gerne einige Stiftungen. Durch Vernissages und Expositionen kann es gut passieren, dass wir uns einmal persönlich treffen. Außerdem bist du herzlich willkommen in meinem festen Ausstellungsraum in Domburg. Gerne nach Absprache via Telefon oder Email.

.